Når det 3. skoleår på STU'en er afsluttet, afholdes der en dimission for alle elever der har gennemgået STU'en. Her inviteres forældre tiil at være med. Her vil der blive overrakt kompetencebevis og hvis man ønsker STU-huen, bliver denne også "sat på hovedet". Det er en stor dag og den skal så absolut fejres.