*Hvis du gerne vil vide mere om at flytte til eller bo på Limfjordsskolen*

*Så kontakt gerne ledelsen for mere info (se kontakt oppe i toppen af hjemmesiden)*

 

 

Nyhedsarkiv

På Limfjordsskolen ser vi potentialet i hver enkelt elev og gør os umage for at skabe rammer, hvor den enkelte trives og udvikler sig.

Vi har fokus på elevernes styrker og har øje for dét, eleverne kan, fremfor dét de ikke kan.

Vi er optagede af at forstå elevernes individuelle forudsætninger og behov, så vi kan understøtte deres udvikling frem mod at blive så selvhjulpne og selvstændige i eget liv som muligt.

Hos os er trivsel og et meningsfuldt liv i fokus, ligesom ungdomsliv, sociale relationer og oplevelsen af fællesskab er helt centrale elementer.

På Limfjordsskolen ser vi ”det hele menneske”, og vi har vores pædagogiske afsæt i den nære og trygge relation elever og personale imellem.

Vi stræber efter høj faglighed under hensyntagen til de rammer og vilkår, som er tilstede hos os.

Hvordan kommer man på Limfjordsskolen?

For eleven/forældrene er der to parter involveret:

UU vejleder og sagsbehandler indstiller til visitation for henholdsvis undervisning og bodel. Visitationen foregår i elevens kommune. (UU vejleder indstiller til visitation for skoledel (STU) og sagsbehandler/rådgiver for bodel).

Herefter ududarbejdes betalingsaftale for:
STU jvf Lov 564 – Loven om særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Bodel under 18 år – jvf Servicelovens §66
eller
Bodel over 18 år – jvf Servicelovens §107.

Inden skolestart afholdes et indskrivningsmøde, hvor skole, forældre, UU vejleder og sagsbehandler enes om aftalen for tilbuddet på Limfjordsskolen.