Limfjordsskolens bestyrelse

Bestyrelsen på Limfjordskolen er bredt sammensat af repræsentanter for elever, forældre, politikere, personale, og ledelse.

Selvom vi sidder i bestyrelsen med forskellige baggrunde, er vores mål det samme:

”At give de unge mennesker en god uddannelse i trygge rammer”

Det lyder måske banalt, men der er mange faktorer der skal være opfyldt.
o Eleverne skal opleve udfordringer, sammenhæng og ordentlighed under opholdet. –Det er deres hjem i normalt 3 år.
o Personalet skal opleve en levende og udviklende arbejdsplads, hvor engagerede medarbejdere fastholdes og tiltrækkes.

Dette er meget overordnet. Hvis du kigger rundt på hjemmesiden, vil du få et godt indtryk af, hvad skolen arbejder med i det daglige, nemlig at ”Limfjordsskolen skal være et godt sted at være – både for personale og elever.”

Vi søger i bestyrelsen, at understøtte ledelsen og personale i at fastholde og udvikle Limfjordskolen som et godt sted at være.

Vores opgaver er bl.a.
o Følge undervisnings- og arbejdsmiljøet.
o Sparring med ledelsen om skolens udvikling.
o Behandle henvendelser fra forældre og andre.
o Følge med i økonomien.

Bestyrelsen behandler ikke enkeltsager, og er naturligvis underlagt tavshedspligt. Den normale dialog sker normalt mellem eleven / forældre og kontakt lære / pædagog.

Er der emner, der ønskes behandlet i bestyrelsen, er man naturligvis altid velkommen til at henvende sig til én i bestyrelsen. Her på hjemmeside er vores adresser og tlf. nr. og man er velkommen til at kontakte os.

 Limfjordsskolens bestyrelse består af følgende:

Kristian Dalgaard Nielsen, forældrevalgt - krdn@vesthimmerland.dk

Benny Hansen, udpeget af byrådet i Vesthimmerlands kommune - behn@vesthimmerland.dk

Henrik Sloth, udpeget af byrådet i Vesthimmerlands kommune - annettehenriksloth@gmail.com

Jørgen Hansen, repræsentant fra LEV - jorgenhansen698@gmail.com

 Lisbeth Sejersbøl Jensen, personalerepræsentant - lisb2516@vhkskole.dk

Rebecca Holm Due Andersen , elevrepræsentant

Tinna Bjørn personalerepræsentant - tinna@limfjordsskolen.dk

Jens Lyngby, Forstander - jly@vesthimmerland.dk

Tina Bak, Viceforstander - tbak@vesthimmerland.dk