Lov om STU

Alle unge med særlige behov fik 1.august 2007 ret til en 3-årig ungdomsuddannelse tilsvarende andre unge i Danmark.

Målgruppe for STU
Unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov,

– der ikke med specialpædagogisk støtte kan gennemføre anden ungdomsuddannelse

– efter undervisningspligtens ophør

– eller når de forlader 10. eller 11. klasse

– eller inden de fylder 25 år


Varighed

Uddannelsen er en treårig fuldtidsuddannelse

Årligt minimumstimetal: 840 timer á 60 min. svarende til 28 lektioner á 45 min. i 40 uger

Praktik (herunder praktiske aktiviteter) max. 280 timer årligt

Undtagelser:

– Eleven kan vælge at afslutte inden 3 år

– Eleven kan vælge at afbryde og genoptage uddannelsen

– Praktik kan i særlige tilfælde være mere omfattende end 280 timer