Værdier

Her kan du læse om Limfjordsskolens værdier

Anerkendelse, aktiv deltagelse, helhed og tydelighed

Det er for os et stort privilegium og et stort ansvar at arbejde med de unge, der kommer på Limfjordsskolen. Det er en vigtig tid i deres liv, og vi ønsker at de får mest mulig ud af deres ophold på skolen.

Vi har nogle klare holdninger til vores pædagogiske arbejde; hvad vi vil og hvad vi ikke vil. Og for at sikre at dette arbejde sker på et fælles grundlag af alle ansatte i løbet af hele døgnet, er det nødvendigt, at vi har et fælles ståsted.

Værdierne er ikke en facitliste, men et udgangspunkt for den enkelte ansatte i hverdagen. "Når jeg handler på den her måde, er det så i tråd med vores fælles aftalte værdier?"

For dig der udefra læser vores værdigrundlag, er det måske en masse fine ord, men for os ligger der mange timers drøftelser bag, og teksten er lavet i fællesskab med det formål netop "at gøre de fine ord konkrete og brugbare".

Vi håber, at du vil lade dig inspirere, når du læser om de enkelte værdier, og at du kan genkende Limfjordsskolen i det. Kan du ikke, vil vi gerne vide det!

Venlig hilsen
Jens Lyngby
Forstander

ANERKENDELSE

- For os handler anerkendelse om tillid og respekt for hinanden.

- Vi ser hinanden som ligeværdige mennesker.

 

Hos os betyder det:

- Vi lytter, når den enkelte giver udtryk for ønsker og behov

- Vi respekterer elevernes selvbestemmelsesret

- Vi guider og vejleder den enkelte elev med udgangspunkt i den gode relation

AKTIV DELTAGELSE

- I vores dagligdag har vi fokus på, art den enkelte er aktivt deltagende

- Vi motiverer, udvider horisonten og ruster eleven på vej mod voksenlivet

 

Hos os betyder det:

- Vi tilpasser krav og udfordringer til elevens forudsætninger og ressourcer.

- Vi skaber en dagligdag, som er relevant og motiverende for den enkelte elev.

- Vi har fokus på, hvad der ligger bag, hvis en elev er afvisende i forhold til deltagelse.

TYDELIGHED

- Vi er tydelige i forhold til vores værdier og tilh'rende pædagogik.

- Vi har fokus på at være tydelige i vores kommunikation.

 

Hos os betyder det:

- Vi møder eleverne med en tydelig og tilpasset pædagogik.

- Vi er tydelige i forhold til lovgivningen omkring elever under og over 18 år.

- Vi er tydelige over for forældre og øvrige samarbejdspartnere omkring mulighederne og begrænsningerne hos os.

HELHED

- Vi har fokus på den sociale, personlige og faglige udvikling.

- Vi skaber en dagligdag, hvor der er sammenhæng mellem skole og bodel.

 

Hos betyder det:

- Vi arbejder i skolen og bodelen med fælles mål for den enkelte elev.

- Vi møder eleven med en fælles forståelse, hvori krav og aktiviteter er tilpasset den enkelte.

- Vi arbejder ud fra en struktur, hvor forudsigelighed og genkendelighed er i højsæde.