DU er med hele vejen

Status hvert år.....

En gang om året indkaldes til elevkonference. Her mødes forældre, sagsbehandler og UU-vejleder til sammen med eleven, en lærer og en pædagog for at at gøre status over hvordan det går med eleven.

For 1. års eleverne ligger mødet som afslutning på afklaringsforløbet, der varer 12 uger. På mødet tages endelig stilling til om eleven skal fortsætte sin STU på Limfjordsskolen. Dette er en procedure som gælder for alle elever under STU

For 2. års elever gælder det, at vi lige efter nytår mødes for at følge op på uddannelsesplan (som laves af UU-vejlederen) og elevplanen, som laves af lærer og pædagog i fællesskab.

For 3. års eleverne gælder det, at vi mødes i november - december. Her er fokus på udslusning, og hvor eleven skal hen efter endt skolegang på Limfjordskolen.

Forud for møderne sender vi en revideret elevplan på hver enkelte elev.