Hvordan kommer man på Limfjordsskolen?

Optagelsesprocedure:

For eleven/forældrene er der to parter involveret:
UU vejleder og sagsbehandler indstiller til visitation for henholdsvis undervisning og bodel. Visitationen foregår i elevens kommune. ( UU vejleder indstiller til visitation for skoledel (STU) og sagsbehandler/rådgiver for bodel).

Herefter udarbejdes betalingsaftale for:
STU jvf Lov 564 – Loven om særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.
Bodel under 18 år – jvf Servicelovens §66
Eller
Bodel over 18 år – jvf Servicelovens §107.