Ansøgningsfrist

Hvornår skal man søge om optagelse på Limfjordsskolen ?

Vi får mange henvendelser i løbet af efteråret, som også munder ud i en ansøgning om optagelse til efterfølgende skoleår. Vi samler første runde lige efter jul og herefter vurderer vi ansøgningerne løbende i forhold til evt resterende pladser.

Det er ikke muligt at blive skrevet op flere år i forvejen. Vi laver visitationen i vinteren/foråret forud for det aktuelle skoleår, da vi altid tager hensyn til den elevgrupper, der allerede er på skolen.

Papirer til brug ved ansøgning - som minimum:
  • Godkendt visitation fra UU vejleder og sagsbehandler.
  • Pædagogisk handleplan
  • Uddannelsesplan
  • Seneste undervisningsplan
  • Psykolograpport eller Pædagogisk psykologisk vurdering fra PPR

Derudover har vi også meget glæde af:
  • Statusudtalelser fra f.eks. fritidstilbud
  • Epikrise fra somatisk eller psykiatrisk sygehus
  • Relevante lægelige vurderinger
  • Medicin journal
  • Neuropsykologisk undersøgelser