Vores pædagogiske tilgang.

Sådan er det hos os

På Limfjordsskolen ser vi potentialet i hver enkelt elev og gør os umage for at skabe rammer, hvor den enkelte trives og udvikler sig.

Vi har fokus på elevernes styrker og har øje for dét, eleverne kan, fremfor dét de ikke kan.

Vi er optagede af at forstå elevernes individuelle forudsætninger og behov, så vi kan understøtte deres udvikling frem mod at blive så selvhjulpne og selvstændige i eget liv som muligt.

Hos os er trivsel og et meningsfuldt liv i fokus, ligesom ungdomsliv, sociale relationer og oplevelsen af fællesskab er helt centrale elementer.

På Limfjordsskolen ser vi ”det hele menneske”, og vi har vores pædagogiske afsæt i den nære og trygge relation elever og personale imellem.

Vi stræber efter høj faglighed under hensyntagen til de rammer og vilkår, som er tilstede hos os.

Vi ser potentialet i den enkelte elev og skaber rammerne, hvori den enkelte kan trives og udvikle sig bedst muligt.