Introperiode

Fra skoleårets start til efterårsferien....

Som elev på Limfjordsskolen starter man altid op med et introduktionsforløb i STU-delen.

Frem til efterårsferien er man sammen med sine nye kammerater i skoletiden. De elever som er 2. og 3. års elever bliver delt op i forskellige skolehold, som der undervises i frem til efterårsferien.

Der er emneuger og ture ud af huset indlagt i denne periode.