Undervisningen på Limfjordsskolen har til formål, at eleverne skal erhverve viden, lære metoder, beherske nye handlemåder eller opnå bestemte færdigheder, der medfører et bedre funktionsniveau og dermed gør den enkelte mere selvhjulpen.

 

Siden 2008 har Limfjordsskolens undervisningstilbud været udarbejdet efter lov nr. 564 af 06/06/2007 Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov eller den Særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU).
Lovens formål er, at sikre unge udviklingshæmmede en uddannelse, hvor den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt – et formål der harmonerer godt med Limfjordsskolens overordnede formål.

Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse har som navnet antyder det kendetegn, at det er uddannelsen der indretter sig efter eleven – og ikke omvendt. Limfjordsskolens elever har typisk mange og meget forskelligartede styrkesider. Derfor er det vores mål, at indrette undervisningen, så den passer bedst muligt til den enkelte elev.

Som beskrevet i bekendtgørelsen kan undervisningen på en STU opdeles i tre dele. En almendannende del, en praktisk del og en specifik del.

Den almendannende del

Hos os indeholder den almendannende del faglige discipliner som boglige færdigheder, IT, kommunikation, økonomi, motion, samfundskendskab m.v. På skolen integrerer vi dels disse discipliner i tværfaglige projektforløb, dels dyrker vi den som selvstændige discipliner. Se i øvrigt linket til den skolemæssige almendannende del i menuen til venstre.

Den praktiske del

Den praktiske del består dels af en overvejende praktisk tilgang til undervisningen, men også, som en væsentlig del af vores STU, af en ugentlig botræningsdag i vores bodel. Her lærer eleverne at klare den fornødne rengøring, madlavning, indkøb, bankforretninger og meget mere.
Den praktiske del indeholder også en mulighed for at komme i praktik på eller udenfor skolen.

Den specifikke del

Den specifikke del af uddannelsen, drejer sig om udviklingen af den unges interesser og evner og særlige færdigheder, gerne med blik for elevernes fremtidige beskæftigelsesmuligheder . Vi mener dog også, at vi har en forpligtigelse til, at vise den enkelte elev nye og ukendte muligheder for indhold i voksentilværelsen. Derfor forsøger vi også, efter en grundig snak med eleven, at motivere til at prøve nye grænser af og vælge undervisningsområder, der måske ikke i første omgang fangede elevens interesse.

Vi forsøger at være meget opmærksomme på, at læring kan ske på mange måder og også andre steder end på skolen. Derfor foregår undervisningen ikke kun på skolen, men også i nær området. Endvidere tager vi som en del af uddannelsen på studietur både i Danmark og udlandet.Studieturene tager udgangspunkt i, og afspejler de linjer vi tilbyder.

Det er vigtigt for os, at al læring på Limfjordsskolen har en nytteværdi i forhold til livskvaliteten i elevernes fremtidige liv.