Visitation

Hvordan er processen?

Vi får løbende igennem året besøg af elever med deres forældre, som kommer for at se på skolen med henblik på, om vores tilbud nu også er noget for dem. Besøgene kommer ofte i stand efter initiativ fra elevens lærere eller UU-vejledere, som mener vores tilbud kunne være relevant.
Ved besøgets afslutning præciserer vi overfor forældrene at det som udgangspunkt er UU- vejlederen, der er tovholder i de videre skridt frem mod en evt. start på Limfjordsskolen.
I nogle kommuner er visitationen til Limfjordsskolen samlet under ét, og andre steder er det delt op på flere forvaltninger, (henholdsvis STU og bo-del). Proceduren for visitation kan derfor variere fra sted til sted.