Hvad så hvis eleven ikke bliver optaget på Limfjordsskolen?

Ja, så er det UU-vejlederens opgave at finde et andet relevant tilbud.
Vi står gerne til rådighed med ideer til andre relevante tilbud, og hvilke muligheder der så kunne være.

Hvad gør vi, hvis kommunen ikke vil/kan imødekomme vores ønske?


Alle afgørelser vedrørende borgerne kan ankes, og når man får et afslag, vil der også være en vejledning i hvordan man kan anke afgørelsen.

Hvis der er spørgsmål om ens rettigheder og muligheder i forbindelse med STU og bodel, anbefaler vi at kontakte DUKH, som er en uvildig instans under Socialstyrelsen. Her kan man ringe og få gratis rådgivning og vejledning.

Klik på linket her DUKH