I hverdagen, gennem særlige arrangementer og i weekender og ferier bevarer eleven en nær kontakt med sin familie.

Eleverne er også som udgangspunkt hjemme hver anden weekend.

Vi hjælper gerne eleven med at tage kontakten via telefon, mails eller andet.

Familien kan altid henvende sig til skolen, og hver gruppe har et direkte tlf. nr.
(se under kontakt).

Hver elev har tilknyttet en kontaktpædagog og kontaktlærer.