Transport til og fra skolen

Eleverne rejser hjem til familien ca. hver anden weekend. Denne rytme kan dog brydes af skæve ferier, studierejser m. v. Der udarbejdes en plan for et halvt år ad gangen for hvornår eleverne er hjemme og på skolen.
Desuden kan familiernes særlige behov betyde ændringer efter aftale med skolen.

Transporten til og fra skolen afhænger af elevens formåen og kan ske på flere måder.
Eleven kan bruge offentlige transportmidler - vi hjælper eleven til bussen fredag eftermiddag og henter dem der igen søndag eftermiddag/aften. Flere af vores elever følges ad f.eks. til Aalborg, hvorfra de så kører videre. Vi sikrer selvfølgelig at eleven magter turen inden vi sender dem afsted, og det er noget der sker efter aftale med hjemmet.

Eleven kan også gøre brug af NT handicapkørsel efter de regler der gælder der.

Endelig kan efter aftale med hjemkommune arrangeres taxakørsel.