Publiceret 01-07-2023
Eleverne jubler over hvor meget skrald de har samlet sammen.

Grønt Flag på Limfjordsskolen

I starten af skoleåret 2022-2023 blev vi på Limfjordsskolen enige om, at vi igen ville prøve at få Grønt Flag til at veje i flagstangen.
Så et Grønt Råd blev sat sammen af personalerepræsentanter fra STU, bo-delen, teknisk personale, ledelsen og 4 elever. Sammen skulle de sætte en plan for Grønne Visioner, Grønne Handlinger og formidling.

Vi stod midt i en tid med energikrise og dermed meget høje priser for el og varme, derfor faldt valget hurtigt på det overordnede tema energi. Desuden var Vesthimmerlands Kommune netop ved at implementere affaldssortering og derfor var det naturligt for Grønt Råd at gribe chancen og ligeledes tage fat i læringen omkring affaldssortering.

 

Limfjordsskolens Grønne Vision

  • At spare 5 % på vores forbrug af strøm, vand og varme. Ambitionen med de 5 % skal ses i lyset af, at vi tidligere er kommet i mål med at spare 10 % af vores energiforbrug.
  • Spare på ikke miljøvenlige engangsmaterialer og erstatte dem, hvor det kan lade sig gøre.
  • At eleverne får en forståelse for, hvordan de selv kan gøre noget for miljøet og tage del i det fælles ansvar
  • At nedsætte skolens mængde af restaffald ved at inddrage eleverne i affaldssorteringen i dagligdagen.

 

Grønne Tiltag

For at komme i mål med visionerne blev vi i Grønt Råd enige om nogle konkrete Grønne Tiltag, f.eks.:

  • Termometer på værelser og i stuer
  • Plakater med gode råd, f.eks. at spare på vandet, lukke vinduerne, slukke lyset m.v.
  • Affalds-sorterings-systemer rundt omkring på hele skolen med tydelige piktogrammer
  • Investeringer i energibesparelser f.eks. nye vinduer, LED pærer og energibesparende tørretumblere.


Grønne forbilleder

De 4 elever i Grønt Råd; Emma, Andreas, Johanne og Lærke blev Limfjordsskolens forbilleder. De var med til at bestemme, hvordan vi kunne blive mere miljøbevidste, f.eks. ved at tage kortere bade, huske at slukke lyset og lukke vinduet på værelset. Eleverne lavede plakater og gjorde en indsats for at gå forrest som forbilleder for sine kammerater på skolen. Eleverne var også med til at fortælle om vores Grønne Visioner på en fællessamling.


Energi-patruljen

For at hjælpe alle elever og ansatte på vej med at huske at slukke lys og lukke for vinduerne, opstod Energipatruljen, som fast i et par uger gik en runde på værelserne og kontrollerede om lyset var tændt og om vinduerne var lukket. Heldigvis viste det sig, at eleverne var super-dygtige - der var altid stor ros til eleverne fra Energipatruljen.


Miljø på skoleskemaet

Undervejs i skoleåret har miljøet ofte været på skoleskemaet. Der har været temaer omkring energi og affald. Bl.a har alle elever været på skraldeskolen og blev uddannet til skralde-agenter, så alle nu har fået en større indsigt i affaldssorteringen. At samle affald i naturen er ligeledes blevet en naturlig del af elevernes hverdag. På den daglige gå-tur rundt i nærmiljøet er det blevet en god sund vane, at skrald samles op og tages med hjem i affaldscontainerne. Det er blevet til rigtig mange kilo skrald i løbet af året.

 

Grønne resultater

Det er selvfølgelig vigtigt, at det ikke kun bliver ved snakken, når der skal passes på miljøet. Derfor er det også glædeligt at se, at der rent faktisk sker en forskel på Limfjordsskolen.
Pedellen udtaler, at han tydeligt kan se, at mængden af restaffald er faldet, fordi affaldet bliver sorteret i de rigtige affaldsbeholdere og derfor giver mulighed for genanvendelse.
Desuden viser statistikken på elforbruget, at i det gennemsnitlige forbrug af el pr. elev på skolen er faldet fra 13,18 kwh (november 2021 - marts 2022) til 10,14 kwh (november 2022 - marts 2023)

 

Det Grønne Flag

Alle vores visioner, tiltag, handlinger og resultater er nu skrevet i en rapport, som er sendt til Friluftsrådet. Forhåbentlig viser det sig, at vi igen kan få det Grønne Flag til at veje i vores flagstang - og så skal vi helt sikkert fejre det med manér. Det vil vi glæde os til.