Ugebrev uge 33 Introhold 4

Publiceret 16-08-2023

Mandag

Så startede den første hele skoleuge efter sommerferien. Alle elever er på et hold, og introhold 4 består nu af: Julie, Josephine, Olivia, Emma, Catharina, Nikolaj, Jens, Laura og Silja med Annemette og Stig tilknyttet som de faste lærere.

På hold 4 skal vi gennem hele perioden frem til efterårsferien arbejde det overordnede tema "Det gode liv", hvor eleverne gennem refleksion og praktiske opgaver og udfordringer skal arbejde med, hvad et godt liv kan indeholde og hvad der kan give mening i tilværelsen.

Efter morgensang startede vi skoledagen med "dagens hjælper", som fik styr på datoen og lavede en lille "krydsord" med sit eget navn på tavlen. Derefter lavede vi forskellige små øvelser, der fik sat gang i kroppen og rettede opmærksomheden mod fællesskabet.

Efter pausen gik vi i gang med et stort fælles maleri, som bliver gennemgående for hele perioden, og som vi løbende vil tilføje nye ord, begreber og oplevelser til, som knytter sig til "Det gode liv".   

Tiden efter frokost blev brugt på cykel- og gåture, før vi sluttede sammen i klassen med at se Ultranyt og diskutere dagens nyheder.

 

Tirsdag

Efter morgensang startede vi igen med hhv. dagens hjælper og nogle forskellige små opvarmnings- og fællesskabsøvelser, hvor vi bl.a. fik sat gang i dansegulvet :)

Efter 10-pausen arbejdede vi videre med vores fælles maleri, og vi fik bl.a. fremstillet en masse hjerter en masse relevante ord. Herefter stod den på en lille film om den 97-årige Ellen, som tager til Alaska for at overraske dit barnebarn, som bor i ødemarken med sin kæreste. Ellen er lidt af et livsstykke, og filmen gav et bud på, hvad et godt liv kunne indeholde.

Efter frokost gik og cyklede vi til fjorden, hvor de friske fik sig en dukkert - lidt koldt, men dejligt når først man havde overvundet sig selv og kom under. Igen et eksempel på, hvad det gode liv kan indeholde!

 

Onsdag

Onsdag stod som sædvanligt på botræning og caféer, samt introtur for de af eleverne, som bor i gruppe 4.

 

Torsdag

Torsdag er fortsat vores fagdag, hvor vi arbejder med mere traditionelle skoleopgaver. Efter morgensang og en god gåtur stod den derfor på forskellige matematik- og regneopgaver. En hel del arbejdede med "pengeregning", mens andre arbejdede med talforståelse og mere almene matematikopgaver. Timen sluttede med Ultranyt.

Efter frokost var det igen blevet tid til kor, som de fleste af skolens elever deltager i - de der ikke gør har et andet tilbud - og her gik vi i gang med at lære et nyt medley til repertoireret. Nemlig en blanding af "Fugle" med Djämes Braun og "Er du dus med himlens fugle". Dejligt at være i gang med kor igen :)

 

Fredag

Fredagen bød på skoleårets første svømmetur i Rønbjerg, hvor der blev svømmet baner, og sommerkalorierne blev forbrændt.

Efter pausen stod den på udvidet morgensang, så vi kunne få sunget weekenden ind. Herefter gik vi i klasserne hvor den stod på skoleårets første ugebrev og en gang nyheder, inden vi kunne holde fri til frokost.

Introhold 4 ønsker alle en dejlig weekend :)