Vores værdier

Anerkendelse, aktiv deltagelse, helhed og tydelighed

Det er for os et stort privilegium og et stort ansvar at arbejde med de unge, der kommer på Limfjordsskolen. Det er en vigtig tid i deres liv, og vi ønsker at de får mest mulig ud af deres ophold på skolen.

Vi har nogle klare holdninger til vores pædagogiske arbejde; hvad vi vil og hvad vi ikke vil. Og for at sikre at dette arbejde sker på et fælles grundlag af alle ansatte i løbet af hele døgnet, er det nødvendigt, at vi har et fælles ståsted.

Værdierne er ikke en facitliste, men et udgangspunkt for den enkelte ansatte i hverdagen. "Når jeg handler på den her måde, er det så i tråd med vores fælles aftalte værdier?"

For dig der udefra læser vores værdigrundlag, er det måske en masse fine ord, men for os ligger der mange timers drøftelser bag, og teksten er lavet i fællesskab med det formål netop "at gøre de fine ord konkrete og brugbare".

Vi håber, at du vil lade dig inspirere, når du læser om de enkelte værdier, og at du kan genkende Limfjordsskolen i det. Kan du ikke, vil vi gerne vide det!

Venlig hilsen
Jens Lyngby
Forstander