Velkommen til Limfjordsskolen

- et efterskolelignende tilbud med STU
Undervisningen tilrettelægges jf. loven om Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Bo-tilbuddet efter Servicelovens §66 (under 18 år).
Servicelovens § 107 (over 18 år).At sende en elev på Limfjordsskolen er at sende en ungt menneske på vej ud i en spændende og aktiv tilværelse.

Målgruppen

Målgruppen har igennem årene primært været udviklingshæmmede, men i dag ser vi at elevers vanskeligheder også kan være suppleret med ”en snært af” autisme, ADHD eller psykiske vanskeligheder.
Målgruppen er ikke entydig, men tilbuddet til eleven tilrettelægges ud fra den enkeltes behov.

Rammerne

Limfjordsskolen er et tilbud for unge med særlige behov, der ønsker at tage deres STU et sted, hvor de også kan bo.

Eleverne har eget værelse med bad og toilet, og de får hver dag den hjælp de har brug for, sådan at de kan være så selvhjulpne som muligt.

Eleverne bor i grupper, hvor der er tilknyttet både lærere og pædagoger; og om natten er der en vågen nattevagt.

Indholdet

Uddannelsen er et særligt tilrettelagt læringsforløb med kombineret undervisning, sociale aktiviteter, botræning og praktisk træning.

Her gives et efterskolelignende tilbud, hvor eleverne sammen med ligesindede tilbydes et aktivt ungdomsliv i trygge og strukturerede rammer, og hvor de med pædagogisk støtte lærer at blive så selvstændige som de kan.

Eleverne kan være her i 3 år, og de bliver her en del af et aktivt ungemiljø, hvor der etableres venskaber og netværk med andre unge.

Elevernes dagligdag er et helhedstilbud med undervisning og socialpædagogisk støtte og aktiviteter. Alle ansatte arbejder målrettet mod at skabe en hverdag for de unge, der er tydelig i strukturen, helhed i indholdet og anerkendende i tilgangen.
Dette arbejde sker i tæt samarbejde med forældrene og med udgangspunkt i elevens uddannelsesplan og pædagogiske handleplan.

Hvad mener vi med efterskolelignende tilbud?

Tilbuddet (STU og bodel) er tilrettelagt som et efterskolelignende tilbud, hvor det er en betingelse at eleverne kommer hjem på weekend og ferier.
(Prisen for tilbuddet afspejler dette)

Undervisningen fordeles over 40 uger, og vi følger som udgangspunkt den ferieplan, der er lavet for skolerne i Vesthimmerlands Kommune.

Fritid
Eftermiddage, aftener og weekenderne ligner i høj grad en efterskole med forskellige aktiviteter og fritidstilbud. Vi tilstræber at have ét fritidstilbud til eleverne hver dag, som de kan vælge at tage del i.

Weekend
Eleverne er hjemme hver anden weekend, ferier og helligdage, og der udarbejdes ved skoleårets start en weekendplan, hvor eleven er hhv hjemme eller på skolen i lige eller ulige uger. Der kan ved særlige tilfælde afviges fra planen efter aftale.

Elevernes forældre skal inden start på Limfjordsskolen være indstillet på at følge weekend og ferieplanen. Er det ikke muligt, eller er der behov for det, kan der indgås aftale om at eleven kan være på skolen flere døgn end den almindelige plan. I dette tilfælde skal betingelserne være aftalt mellem Limfjordsskolen og sagsbehandler (hjemkommune) inden skolestart.

For de elever, der er her i weekenden planlægger pædagogerne sammen med eleverne forskellige aktiviteter og ture.

Ferier
Det er muligt for eleven at være her i efterårsferien og vinterferien samt op til 4 uger i sommerferien.

Vi arrangerer som udgangspunkt lejre ud af huset i de 3 første uger af sommerferien, og holder åbent i den sidste uge inden skolestart.
Vi tilstræber at holde skolen lukket i 4. og 5. uge af sommerferien.

Pædagogik

På Limfjordsskolen har vi valgt at arbejde neuropædagogisk. Klik HER og læse mere.

Kontakt os

Læs mere her på siden, bliv inspireret, og kontakt skolen for yderligere oplysninger.

Vi ser frem til at høre fra jer.

Jens Lyngby (22781757)
Forstander