Kære forældre!

Vi håber, at du har hørt meget godt om Limfjordsskolen; enten igennem andre forældre, som måske tidligere har haft deres unge menneske på skolen, eller igennem dit barns lærere og pædagoger.
Skolen har igennem årene haft kontakt med rigtig mange unge, som har fået deres ungdomsuddannelse her; og på den måde er erfaringen med Limfjordsskolen kommet langt ud i alle dele af landet.

Vi håber, at denne hjemmeside krydret med de forhåbentlig gode fortællinger du/I hører om skolen, har gjort at du/I kunne have lyst til at overveje om jeres unge menneske skulle blive elev på skolen.

Besøg Limfjordsskolen

Den bedste måde at undersøge det nærmere er at besøge skolen og se og mærke det hele på egen krop.

Ring derfor til os og lav en aftale om et besøg.

...... og hvad så bagefter?

Hvis interessen stadig er der efter besøget, ja så kontakt UU-vejlederen, der er knyttet til jeres skole, og fortæl om ønsket om at jeres barn skal have sin særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse på Limfjordsskolen.

Brobygning

Eleven har mulighed for at komme i brobygningsforløb på Limfjordsskolen i op til 3 dage. Her får eleven mulighed for at deltage i undervisningen og bo på skolen, og på den måde opleve på egen krop, hvad det vil sige at være elev på Limfjordsskolen.

Her nedenunder er der et link til vores folder om brobygningen.

Visitation

Det er UU-vejlederen, der indstiller eleverne til STU, og det er visitationsudvalget i den enkelte kommune, der afgør om eleven er indenfor den målgruppe, der er berettiget til STU.

At være elev på Limfjordsskolen handler jo både om STU og et botilbud. Derfor kan UU-vejlederen oftest ikke træffte beslutning om det alene; han er nødt til at skal have elevens sagsbehandler med på det også. (I nogle kommuner er det samme kasse, der betaler for begge dele af opholdet. I andre kommuner er det opdelt mellem to forvaltninger).

Ansøgningsfrist

Hvis det er muligt for vejledere og sagsbehandlere, vil vi gerne have ansøgningerne inden jul. Men vi er åbne overfor henvendelse så længe der er ledige pladser!

Vi er meget opmærksom på, at vi som skole skal kunne give den enkelte elev det allerbedste tilbud, og at vi kan imødekomme de ønsker og forventninger, der er udtryk i elevens uddannelsesplan.

Vi tager helst ud på de enkelte skoler og møder eleverne og deres lærere inden vi tager en endelig beslutning om, hvem vi optager for det kommende skoleår.

Der er ingen venteliste på Limfjordsskolen. Når vi ser på nye ansøgninger har vi det for øje, at vi skal sammensætte et hold af elever, der passer så godt sammen som muligt.

Kontakt din lokale UU-vejleder - klik her


Hvad så hvis eleven ikke bliver optaget på Limfjordsskolen?

Ja, så er det UU-vejlederens opgave at finde et andet relevant tilbud.
Vi står gerne til rådighed med ideer til andre relevante tilbud, og hvilke muligheder der så kunne være.

Hvad gør vi, hvis kommunen ikke vil/kan imødekomme vores ønske?

Alle afgørelser vedrørende borgerne kan ankes, og når man får et afslag, vil der også være en vejledning i hvordan man kan anke afgørelsen.

Hvis der er spørgsmål om ens rettigheder og muligheder i forbindelse med STU og bodel, anbefaler vi at kontakte DUKH, som er en uvildig instans under Socialstyrelsen. Her kan man ringe og få gratis rådgivning og vejledning.

Klik på linket her DUKH