Limfjordsskolens bestyrelse

Limfjordsskolens bestyrelse består af følgende:

Lasse Damsgaard, forældrevalgt

Anna-Grethe Sperling, udpeget af byrådet i Vesthimmerlands Kommune
annagrethesperling@gmail.com

Rasmus Vetter, udpeget af byrådet i Vesthimmerlands Kommune

Anders Hind, rep. fra LEV
hindanders@gmail.com

Anne-Louise Wetche personalerepræsentant
annelouise@limfjordsskolen.dk

Olivia Bøgh Rosager, elevrepræsentant

Tinna Bjørn personalerepræsentant
tinna@limfjordsskolen.dk

Jens Lyngby, Forstander
jly@vesthimmerland.dk

Jesper Toft Nielsen, Viceforstander
jtn@vesthimmerland.dk