Vores vision

Vi arbejder med læring for livet, så eleven udvikler sig, og kan klare sig bedst muligt i livet.

Vores kerneydelse (mission)

At vi på baggrund af helhedstænkning omkring den enkelte elev, vil skabe et kompetenceudviklende læringsrum, som indeholder personlig og faglig udvikling, uddannelse, beskæftigelse og bostøtte samt fritids- og samværsaktiviteter i samspil med andre.
At vi fremmer elevens evne til at kunne mestre egen tilværelse og ruster eleven til en så selvstændig og indholdsrig voksentilværelse som mulig.