Tilbud i ferierne

For de elever, der måtte have brug for det, kan eleven være på skolen i ferierne, hvor der vil være forskellige aktiviteter.
Aktiviteterne vil foregå både i huset og udenfor, og indhold og omfang af aktiviteterne er afhængig af hvor meget og hvor længe eleverne har brug for at være på skolen.