Til sagsbehandleren

Limfjordsskolen tilbyder en spændende uddannelse for unge med særlige behov – og det oven i købet i døgndrift.

De elever der tager deres ungdomsuddannelse STU bor på skolen. Vores bodel drives efter Servicelovens §66 og 107.

Brobygning

Vi oplever stor interesse for skolens tilbud, og det er rigtig dejligt. Gode historier fra tidligere elever blandet med læreres, pædagogers, rådgiveres og andres erfaring gennem tiden har gjort, at vi i dag stadig er højtprioriteret hos både elever og forældre.

Nu vil vi gerne give mulighed for at eleven kan få lov til at mærke Limfjordsskolen på egen krop inden de træffer deres valg om ungdomsuddannelse.

Derfor tilbyder vi brobygning, hvor eleven får lov til at:

Smage vores mad
Sove i vores senge
Have eget værelse
Tage aktiv del i undervisningen
Opleve et særligt ungdomsmiljø

……….. alt sammen i op til 3 dage.

Ansøgningsfrist

Vi får mange henvendelser i løbet af efteråret, som også munder ud i en ansøgning om optagelse til efterfølgende skoleår. Vi samler første runde lige efter jul og herefter vurderer vi ansøgningerne løbende i forhold til evt resterende pladser.

Det er ikke muligt at blive skrevet op flere år i forvejen. Vi laver visitationen i vinteren/foråret forud for det aktuelle skoleår, da vi altid tager hensyn til den elevgrupper, der allerede er på skolen.

Papirer til brug ved ansøgning - som minimum:
  • Godkendt visitation fra UU vejleder og sagsbehandler.
  • Pædagogisk handleplan
  • Uddannelsesplan
  • Seneste undervisningsplan
  • Psykolograpport eller Pædagogisk psykologisk vurdering fra PPR

Derudover har vi også meget glæde af:
  • Statusudtalelser fra f.eks. fritidstilbud
  • Epikrise fra somatisk eller psykiatrisk sygehus
  • Relevante lægelige vurderinger
  • Medicin journal
  • Neuropsykologisk undersøgelser


Visitation

Vi får løbende igennem året besøg af elever med deres forældre, som kommer for at se på skolen med henblik på, om vores tilbud nu også er noget for dem. Besøgene kommer ofte i stand efter initiativ fra elevens lærere eller UU-vejledere, som mener vores tilbud kunne være relevant.
Ved besøgets afslutning præciserer vi overfor forældrene at det som udgangspunkt er UU- vejlederen, der er tovholder i de videre skridt frem mod en evt. start på Limfjordsskolen.
I nogle kommuner er visitationen til Limfjordsskolen samlet under ét, og andre steder er det delt op på flere forvaltninger, (henholdsvis STU og bo-del). Proceduren for visitation kan derfor variere fra sted til sted.Elevkonference

Én gang om året indkaldes til elevkonference, hvor vi med udgangspunkt i elevplanen drøfter elevens tilbud på Limfjordsskolen. Vi drøfter formålet med opholdet på skolen, indsatsområder, potentialer, fremtidsperspektiver m.m.

På konferencen deltager eleven, forældre, UU-vejleder, sagsbehandler, lærer, pædagog, ledelsen.

Konferencerne ligger således
1. års elever efter ca 12 uger som afslutning på afklaringsforløbet
2. års elever ligger i januar - februar
3. års elever i november (bl.a med udslusning for øje)

Takst

Taksten bodel

2021
Elever under 18 år: 1.345 kr. pr. døgn
Elever over 18 år: 1.110 kr. pr. døgn
Elever over 18 år har en egenbetaling: 7.366 kr. pr. måned

Ovennævnte takst dækker:
• ophold i skolens 40 undervisningsuger
• ophold på skolen ifølge weekend- og ferieplan
• ophold på skolen i uge 42 og uge 8:
• ophold på skolen i hverdagene op til påske
• ophold i 4 uger i sommerferien.

Er der behov for yderligere støtte eller hjælp aftales dette ud fra den enkeltes behov.

Dertil kommer evt. udgifter til elevens transport mellem skole og hjem i forbindelse med weekender og ferier, hvis man ikke kan benytte offentlig transport eller blive omfattet af NT's handicapkørsel.