Hvilke muligheder er der?

Hvilke rettigheder har unge handicappede?
Kan jeg selv bestemme hvor jeg vil bo?
Ligeberettigelse og handicappede.... hvad er det for noget?
Hvem kan hjælpe og vejlede på et ordentligt grundlag?


Vi får ofte stillet spørgsmål om, hvilke rettigheder og muligheder eleverne har i forhold til at have indflydelse på eget liv.
Flere familier oplever, at det er svært at gennemskue de kommunale sagsgange, og flere giver udtryk for at de ikke helt kan forstå de afgørelser, som kommunerne træffer vedr. deres unge menneske.
Det er ofte sprøgsmålet om hvad, der skal ske efter efter Limfjordsskolen, som ofte fylder meget.

I disse spørgsmål er der rigtig god hjælp at hente hos DUKH - se her deres egen beskrivelse:
DUKH er en selvejende institution under Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Vi skal medvirke til at styrke retssikkerheden for mennesker med et handicap. Det gør vi ved at give uvildig rådgivning til mennesker med handicap og deres pårørende i sager, der måske er gået i hårdknude, eller hvor borgeren føler sig uretfærdigt behandlet.

DUKH skal også medvirke til at forbedre sagsbehandlingen på handicapområdet gennem forebyggelse. Det gør vi ved at formidle vores erfaringer i artikler, på nettet og igennem en omfattende foredrags- og kursusvirksomhed.

Kort om os
•vi giver råd og information om reglerne på handicapområdet
•vi mægler i sager mellem en borger og en myndighed
•vi er uvildige - og tager ikke parti i en sag
•vi dækker hele landet
•vi giver gratis rådgivning
•vi er med til at styrke retssikkerheden for borgere med handicap
•vi informerer om udviklingen på handicapområdet gennem artikler, foredrag, på nettet og via temahæfter


Klik HER, så kommer du ind på deres hjemmeside.