Økonomi

Elever under 18 år

For elever under 18 år gælder det at elevens hjemkommune betaler hele opholdet - både skoledel og bodel.
Betaling sker med henvisning til Servicelovens §66 (midlertidig anbringelse).

Det betyder, at alle udgifter til undervisning og bodel, samt de fleste fritidsaktiviteter er betalt på forhånd.

Når eleven starter på Limfjordsskolen oprettes 3 konti i Jutlander Bank (Løgstør). En tøjpengekonto, en lommepengekonto og herfra kan eleven hæve sine lommepenge. En NEM-konto til fremtidige pensionsudbetalinger.

Eleven skal derfor kun selv betale ting, der hører ind under "lommepenge". Eleven hæver ca. hver uge, penge som vi udbetaler til eleven ud af de penge kommunen giver for opholdet på skolen. De skal dække indkøb af tandpasta, shampoo og andre fornødenheder, herunder slik og sodavand. Det resterende lommepengebeløb bruges til frisør, bøger, film og cd'er mv.

Derudover får eleven penge til tøj. Beløbet udbetales en gang om måneden.

Beløbet til tøj og lommepenge er i 2019: Lommepenge: 1.157 kr. Tøj: 737 kr.

Yderligere spørgsmål om økonomi rettes til Jane Overgaard på skolens kontor.

Elever over 18 år

Elevens hjemkommune betaler for både skole og bodel. Dog er der en egenbetaling for bodelen for elever over 18 år. Egenbetaling reguleres 1. januar.

Opstart af sag og afgørelse omkring pension foregår i bopælskommunen.
De fleste af vores elever får tilkendt pension, når de bliver 18 år. Egenbetalingen opkræves hver måned via girokort.

Denne egenbetaling er i 2019: 7.071 kr. pr. md.

Egenbetaling dækker husleje, el & varme, vask & rengøring, kost & logi samt diverse aktiviteter. Dog er det ikke alle aktiviteter som dækkes af egenbetalingen, og derfor kan det komme på tale, at eleven selv skal betale for udvalgte aktiviteter. I forhold til ferielejre, så betaler eleven sin andel af husleje. Jf. bestyrelsesbeslutning 27/5'14.

Fra pensionskontoen overføres et aftalt beløb hver måned til lommepenge og tøjpenge. De fleste vælger at fortsætte med de samme beløb som u/18 år.
Lommepenge: 1.157kr.
Tøj: 737 kr.

Yderligere spørgsmål om økonomi rettes til Jane Overgaard på skolens kontor.