< Tilbage

Ugebrev - uge 37 - Blåt hold13-09-2019 - 10:31

Så har blåt hold arbejdet med Grønt Flag og affald

Kære alle

 

Mandag gik med morgengåtur og dagens hjælper. Om formiddagen fandt vi cyklerne frem og fik trænet på skolens område. Nogle spillede spil i klassen. Over middag var der værksteder.

Mandags-læseværksted (Ditte, Freya, Anna S, Sif, Ida Marie, Thomas, og Emilie)

Der blev læst på kryds og tværs. Ditte, Freya og Ida Marie fik også læst/hørt bøger på Gyldendals fagportal på ipad/PC. De elever, der havde nået at lave boganmeldelse på de læste bøger, fremlagde dem for alle de andre. Det var spændende at høre. Heldigvis nåede vi også at høre videre i ”Lille Per”.

 

Tirsdag startede vi op på temaet 'affald'. Hele skolen vil i løbet af september måned arbejde med temaet, som er en del af friluftsrådets 'Grønt Flag - Grøn Skole'. Vi snakkede først om, hvorfor det er vigtigt at sortere sit anfald. Eleverne var gode at komme med eksempler på, hvorfor det er dumt at smide fx. ispapir ude i naturen. Og alle var enige om, at affald skulle i skraldespanden - ikke smides i naturen. Efter et lille oplæg, tog vi regntøjet på og gik på skraldejagt rundt omkring området omkring Løgstør Skole bevæbnet med plastikposer og affaldsstænger - og hold da op vi fandt mange cigaretskod, sodavandsdåser og gammelt sølvpapir. Så det var med god samvittighed, at vi gik tilbage til klassen ved vidende, at vi havde hjulpet med at holde lokalområdet rent for affald :) 

Over middag var der værksteder.  

Onsdag var der botræning, hvor værelserne blev rigtig fine. Derudover var der onsdagscafé, hvor Sif, Anna og Karla bl.a. var i spillecafé.

Torsdag arbejdede vi igen med affald. På morgengåturen blev der fundet lidt flere dåse. Vi kørte på Genbrugspladsen, hvor vi så en af de store lastbiler, som henter vores affald hjemme, hvor vi bor. Bagefter gik vi hen til alle containerne og så på skiltene. Vi så også, hvordan containeren kan presse pap og små brandbart sammen, så der kan være meget mere i containeren. Tilbage på skolen så vi en film, og deri fortalte de, at det tager 500 år inden en dåse er helt forsvundet i naturen. MEN, et æbleskrog er allerede væk efter 14 dage. ( Og måske er der en lille mus, der kan spise resten af æblet )

Over middag var der kor og morion.

Fredag var der svømmeundervisning, ridefys og sansegymnastik. Herefter fik vi styr på ugebrevet mm. 


Ha en rigtig god weekend. 

Mange hilsner fra elever og lærere på Blåt skolehold

< Tilbage